Jacek Matys

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 197-200

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/197

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Jacek Matys1,A,E,F
1Prywatny Gabinet NZOZ Ka-dent Wschowa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 02.06.2014 Accepted: 24.07.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL

Usunięcie zęba zatrzymanego przy użyciu lasera erbowo-yagowego i chirurgii piezoelektrycznej


słowa kluczowe:

chirurgia piezoelektryczna, laser erbowo-jagowy, ząb zatrzymany, mikrochirurgia 


streszczenie:

W pracy omówiono przypadek usunięcia częściowo zatrzymanego trzeciego trzonowca w żuchwie po stronie prawej przy użyciu lasera Er:YAG (Syneron Dental) oraz urządzenia do chirurgii piezoelektrycznej (Piezotom Solo, Acteon). W poniższym przypadku pokazano wykorzystanie nowoczesnej technologii będącej alternatywą dla tradycyjnego skalpela i wiertła chirurgicznego. Metody chirurgii minimalnie inwazyjnej mają duże znaczenie w leczeniu odontofobii stanowiącej problem dla ponad 40 procent pacjentów gabinetów stomatologicznych [1].


GB

 Removal of impacted tooth using  Er:YAG  laser and piezosurgery


key words:

 piezosurgery, Erbium-YAG laser, retained tooth, microsurgery


summary:

The study discussed the case of removal partial retained third mandibular right molar using the Er:YAG laser (Syneron Dental) and piezosurgery unit (Piezotome Solo, Acteon). The following case shows the use of modern technology as an alternative to traditional scalpel and surgical drill. Methods of minimally invasive surgery are important in the treatment of odontophobia, constituting a problem for more than 40 percent of dental patients [1]..