Gronwald H. et al.

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 191-196

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/191

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Helena Gronwald1,A,B,C,D,E, Malwina Jurkowska2.F, Magdalena Swigoń2,F, Piotr Skomro1,D, Krystyna Opalko1,D, Danuta Lietz-Kijak1,B,G

1Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
2 STN Katedry i Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:20.07.2014 Accepted: 04.08.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL


Przegląd profilaktycznych i abrazyjnych piaskarek wodno-powietrznych


słowa kluczowe:

abrazja wodno - powietrzna, hydroabrazja, piaskarki abrazyjne, piaskarki profilaktyczne, stomatologia minimalnie inwazyjna


streszczenie:

W artykule porównano dostępne na polskim rynku piaskarki wodno-powietrzne. Przeanalizowano je pod kątem zastosowań klinicznych, rodzajów ścierniwa, rodzajów końcówek oraz cech indywidualnych mających znaczenie dla lekarzy praktyków.


GB

Review of prophylactic and abrasive water-air sandblasters


key words:

air-water abrasion, hydroabrasion, abrasive sandblaster, preventive sandblaster, minimally invasive dentistry


summary:

The article compares available on the Polish market air-water sandblasters. We analized them in terms of clinical applications, abrasive, tips and individual characteristics relevant to practicioners.