Brock Rondeau

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 177-190

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/177

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

 

Brock Rondeau1

1International Board of Orthodontics

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Accepted: 24.03.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL

Wczesne leczenie ortodontyczne 


słowa kluczowe:

 leczenie ortodontyczne, metoda czynnościowa, metoda retrakcji, uzębienie mieszane, uzębienie stałe


streszczenie:

Szacuje się, że u około 70% dzieci poniżej 12. roku życia występują wady zgryzu. Pytanie zatem brzmi: „kiedy jest najlepsza pora, by podjąć się leczenia tych komplikacji o charakterze zarówno ortodontycznym jak i ortopedycznym?”. Jestem zagorzałym zwolennikiem wczesnego leczenia. Przed osiągnięciem 12. roku życia 90% części twarzowej czaszki jest rozwinięta. Z tego względu podjęcie wczesnego leczenia dzieci jest konieczne, jeśli chcemy zapewnić kontrolowany i prawidłowy rozwój naszych młodych pacjentów. Kluczem do uzyskania pięknego, szerokiego uśmiechu, który jest pragnieniem wszystkich dzieci i dorosłych, jest zadbanie o prawidłowy rozwój łuków zębowych za pomocą aparatów czynnościowych, najlepiej we wczesnym wieku. Ten kluczowy proces rozwoju łuku zębowego zapewnia również odpowiednią ilość miejsca na zęby stałe, dzięki czemu można uniknąć ich usuwania. Matki chętnie korzystają z pomocy lekarzy dentystów, którzy zalecają leczenie metodami nieekstrakcyjnymi. Dzieci czują się skrępowane z powodu problemów, jakimi są dla nich stłoczone zęby, retnognatyczne położenie żuchwy, wysunięte górne zęby itp. Wraz z rozwiązaniem tych problemów poprawia się ich samoocena i z większym optymizmem podchodzą do życia, co z kolei wróży im pomyślną przyszłość.


GB

Early Orthodontic Treatment 


key words:

othodontic treatment, functional technique, retractive technique, mixed dentition, permanent dentition 


summary:

 

It has been estimated that 70% of children under age 12 have a malocclusion. The question is “When is the best time to treat these orthodontic and orthopedic problems?” I am a strong advocate of early treatment. Since 90% of the face is developed by age 12, we must treat the children early if we want to guide and positively modify the growth of our younger patients. The key to beautiful broad smiles which all children and adults desire is to develop the arches with functional appliances preferably at an early age. This critical arch development also makes room for all the permanent teeth which avoids the extraction of permanent teeth. Mothers will seek out orthodontic practitioners who advocate nonextraction techniques. Children with crowded teeth, retrognathic mandibles, protruding upper teeth etc, are extremely self-conscious. When these problems are solved their self image improves and they become more positive which helps determine a better future for them.