Lidia Jamróz-Wilkońska, Wojciech Wilkoński

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 211

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/211

Pobierz pełną wersję artykułu

 

SPRAWOZDANIE

Lidia Jamróz-Wilkońska1, Wojciech Wilkoński2

1Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Wadowice
2Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.06.2014. Accepted: 25.06.2014. Published:20.08.2014

 

 PL

Konferencja: Evidence Based Dentistry Champions – Chicago 9-10 maja 2014 


słowa kluczowe:

W dniach 9-10 maja br. w Chicago w siedzibie American Dental Association odbyła się konferencja Evidence Based Dentistry (stomatologia oparta na dowodach naukowych) (ryc. 1, 2). Celem konferencji było zwrócenie uwagi lekarzy dentystów, którzy nauczają studentów, lekarzy dentystów i higienistki oraz asystentki stomatologiczne, na problem właściwych źródeł pozyskiwania wiedzy. W dobie Internetu i łatwego przepływu informacji istnieje mnóstwo badań, które są źle zaprojektowane i uczenie się na ich podstawie jest ogromnym błędem.


streszczenie:

 


GB

 Conference: Evidence Based Dentistry Champions – Chicago May 9-10, 2014


key words:

 


summary: