9

Dorota Cudziło

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w warszawskim hotelu Sobieski Poradnia Ortodontyczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą „Holistycznemu podejściu do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki”. Temat swym zasięgiem objął zagadnienia z wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z wadą wrodzoną, jaką jest rozszczep wargi i podniebienia.