PL

Akceptacja kart u dentysty – czy warto?


streszczenie:

Polski rynek płatności kartowych w ciągu ostatnich lat rozwija się niezwykle dynamicznie – przybywa zarówno placówek, w których płatność kartą jest możliwa, jak i samych kart. Jeszcze w 1998 roku w Polsce wydanych było mniej niż 4 miliony kart płatniczych, obecnie są ich ponad 33 miliony, w tym ponad 6 milionów kredytowych. Liczba punktów handlowych i usługowych przyjmujących płatności w tej formie zwiększyła się kilkukrotnie – z kilkudziesięciu do około 250 tys. lokalizacji. Zmieniają się nie tylko statystki – pojawiają się nowe technologie. Ich przykładem mogą być karty z chipem, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom są bezpieczniejsze w użyciu i otwierają, w połączeniu z technologią bezstykową, nowe możliwości szybszego i wygodniejszego płacenia bez konieczności posługiwania się gotówką, nawet w przypadku małych kwot.


GB

Card acceptance at a dentist’s – is it worth it?