5 

Dariusz Miśkiewicz

W pracy przedstawiono przypadek rekonstrukcji tkanek z zastosowaniem nowego systemu wkładów koronowo-korzeniowych oraz dedykowanego samoadhezyjnego cementu i materiału konstrukcyjnego, jako wstęp do leczenia protetycznego.

 

 PL

Odbudowy na wkładach z włókien po raz kolejny, choć tym razem trochę inaczej


słowa kluczowe:

odbudowa rdzenia, rekonstrukcja tkanek, samoadhezyjny cement kompozytowy, wkłady standardowe


streszczenie:

W pracy przedstawiono przypadek rekonstrukcji tkanek z zastosowaniem nowego systemu wkładów koronowo-korzeniowych oraz dedykowanego samoadhezyjnego cementu i materiału konstrukcyjnego, jako wstęp do leczenia protetycznego.


GB

Another fiber post restoration, although performed slightly differently on this occasion


key words:

core build-up restoration, tissue reconstruction, self-adhesive composite cement, tandard posts


summary:

This paper presents a case involving the reconstruction of  tissue using a new system of posts and cores together with a special self-adhesive cement and building material as an introduction to prosthetic treatment.