4

Bartłomiej Górski1, Katarzyna Brus-Sawczuk2

1lek. dent. Bartłomiej Górski, 2dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska

Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska

 

 PL

Ocena leczenia endodontycznego na podstawie własnego przypadku klinicznego. Aspekt „warunkowości” w endodoncji


słowa kluczowe:

obliteracja kanału korzeniowego, prognoza, rewizja leczenia endodontycznego


streszczenie:

Współczesna terapia endodontyczna pozwala w znaczącej liczbie przypadków osiągnąć dobre i stabilne wyniki długoterminowe. Najczęstszymi przyczynami niepowodzenia są: toczący się przewlekle proces zapalny i błędy proceduralne a także skomplikowana anatomia systemu korzeniowego, Podczas planowania leczenia niezwykle istotna jest dokładna diagnostyka i próba oceny rokowania długoterminowego, które należy ocenić indywidualnie dla każdego zęba. Żeby mówić o sukcesie leczenia należy uwzględnić zarówno brak objawów klinicznych, jak i prawidłowy obraz radiologiczny. W pozostałych przypadkach można mówić o przebiegającym procesie gojenia lub negatywnym wyniku wdrożonej terapii. Celem pracy jest próba oceny wybranych czynników mających wartość prognostyczną w leczeniu endodontycznym w oparciu o wybrany przypadek kliniczny.


GB

The assessment of endodontic treatment on the base of chosen clinical case Aspect of “conditionality” in endodontics


key words:

calcific metamorphosis, prognosis, endodontic retreatment


summary:

Modern endodontic therapy yields a high long-term tooth survival rate. However, the need for retreatment may occur. Failure of the endodontic treatment could be due to the presence of a persistent infection and procedural errors. Complexity of internal tooth anathomy can also disturb in achieving proper result of treatment. An acurate diagnosis and prognosis evaluation are of paramount importance when treatment options are considered. The successful treatment and good prognosis is a combination of normal radiographic and clinical presentation. Reduced radiolucency combined with unsymptomatic clinical state may be interpreted as a healing in progress, while persisting, symptomatic apical periodontitis is considered as a failure. This article provides some chosen criteria to consider while making prognosis of endodontic treatment based on the chosen clinical case.