3

Dr Clarence Tam - prowadzi prywatną praktykę w Newmarket, Auckland (Nowa Zelandia), specjalizując się w stomatologii kosmetycznej i odtwórczej. Urodzona i wychowana w Kanadzie, ukończyła Uniwersytet Western Ontario oraz staż rezydencki na uniwersytecie w Toronto/Szpitalu dla Dzieci Chorych. Dr Clarence Tam jest dyrektorem i prezesem Nowozelandzkiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej.

 

 PL

Bezpośredni warstwowy tymczasowy most adhezyjny i kompozytowe przęsło mostu wykonane przy użyciu impregnowanej żywicą taśmy z włókna szklanego


słowa kluczowe:

stomatologia estetyczna, odcinek przedni, odbudowa kompozytowa, zamknięcie indywidualnych tymczasowych przestrzeni, most kompozytowy, nici z włókna szklanego


streszczenie:

Pacjent reprezentuje współczesnych pacjentów o dużych potrzebach estetycznych i ograniczonych środkach finansowych. Oczywistym rozwiązaniem w tym przypadku (centralne złamanie korzenia zęba 21) jest implantacja, łącznie z koniecznością przeszczepu kości oraz ewentualnego przeszczepu tkanki łącznej w celu zachowania naturalnego policzkowego zarysu tkanki miękkiej. Wydarzenia towarzyskie w życiu pacjenta wraz z ograniczeniami finansowymi i strachem przed dentystą, zmusiły nas do rezygnacji z ekstrakcji i zastosowania rozwiązania tymczasowego o wysokich walorach estetycznych.


GB

Direct layered Transitional Resin Bonded Bridge and Composite Pontic used with Resin-impregnated Glass-Fibre Ribbon


key words:

esthetic dentistry, anterior region, composite restoration, provisional individual space closure, composite bridge/pontic, glass fibre stand


summary:

The patient is representative of the modern-day patient with high esthetic needs and limited financial means. The implant solution for his mid-root fractured tooth 21 is obvious, along with the need for bone grafting and possible connective tissue grafting to maintain a natural buccal soft tissue contour.  In this case, untimely events, financial constraints and a common fear of dentists came together to inspire a non-extraction, provisional solution with superior esthetics.