2

Mario De Stefano, Attilio Sommella

 

dr Mario De Stefano - uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie medycyny i chirurgii, z notą 110/110. Później, także z wyróżnieniem, zdobył dyplom i uprawnienia w dziedzinie stomatologii. Jest stałym członkiem AIOP, AISI, aktywnym członkiem i menadżerem IBC (Group for Implant Research) oraz aktywnym członkiem AIOM (Italian Association of Microscopic Dentistry). Autor prowadzi wykłady na temat „Zaawansowanych technik i biologicznych aspektów w implantologii” na wydziale Stomatologii Uniwersytetu New Jersey i jest profesorem nadzwyczajnym w New Jersey Dental School. Dr De Stefano jest także nauczycielem i wykładowcą studiów podyplomowych w zakresie implantologii na Uniwersytecie Guarulhos w Sao Paulo w Brazylii. Jest autorem kilku publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako prelegent uczestniczy w licznych kongresach krajowych i zagranicznych. Obecnie skupia swoją pracę na implantologii i rehabilitacji jamy ustnej w swoim gabinecie w Montevarchi we Włoszech.

Attilio Sommella - urodził się 23 maja 1966 roku w Pozzuoli we Włoszech. Jest współwłaścicielem i osobą zarządzającą laboratorium stomatologii protetycznej Dental Creation SNC działającą w Neapolu. Głównym obszarem jego zainteresowania jest estetyka uzupełnień stałych w protetyce stomatologicznej. Atillo prowadzi wykłady na kilku włoskich uniwersytetach. Jest autorem licznych artykułów, które zostały opublikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Jest też twórcą uproszczonego systemu pracy w zakresie materiałów ceramicznych. Attilio jest autorem publikacji „Brzeg sieczny, istotna kwestia w wyglądzie siekacza” i współautorem książki „Licówki – minimalnie inwazyjna rekonstrukcja. Aspekty techniczno-kliniczne.” Jest członkiem Komitetu Naukowego ds. Dialogu Stomatologicznego i Pracy Zespołowej, a także laureatem nagrody „Roberto Polcan’a” AIOP - ANTLO (2006).

 

 PL

Integracja estetyczna, biologiczna i funkcjonalna przy minimalnie inwazyjnej odbudowie


słowa kluczowe:

licówki ceramiczne, łuk twarzowy, mock-up, rehabilitacja protetyczna, wax-up


streszczenie:

Niniejszy przypadek kliniczny kładzie szczególny nacisk na rehabilitację protetyczną grupy zębów przednich poprzez minimalnie inwazyjną odbudowę z wykorzystaniem licówek. Ogromny postęp w dziedzinie materiałów ceramicznych w połączeniu ze znacznym rozwojem technik klejenia istotnie zwiększyły zapotrzebowanie na podobne uzupełnienia. Umożliwiły również zapewnienie pacjentom estetycznej i funkcjonalnej poprawy stanu uzębienia w sposób niebolesny, trwały oraz ze znacznym zachowaniem tkanek. Poniższy przypadek kliniczny kończy się odbudową protetyczną z użyciem licówek z ceramiki skaleniowej na górnej i dolnej grupie zębów przednich oraz zabiegiem z użyciem wypełniacza w celu poprawienia estetyki twarzy.


GB

Esthetic, Biological and Functional Integration with Mini-Invasive Reconstruction


key words:

ceramic veneers, facial arch, mock-up, prosthetic rehabilitation, wax-up


summary:

This clinical case places particular emphasis on prosthetic rehabilitation of the elements of the front group through miniinvasive reconstructions using veneers. The great evolution of ceramic materials, combined with considerable development of adhesive bonding techniques, has greatly increased the demand for these restorations, with the possibility of satisfying the desire for esthetic and functional improvement in a nontraumatic and durable manner, with considerable biological savings. The following clinical case ends with prosthetic rehabilitation using feldspar ceramic veneers on the front upper and lower group and an intervention to esthetically correct the face using fillers.