1

Olivier Brix, Siergiej Czikunow

 

Dr Siergiej Czikunow - Gukowskowo, pl-2 103062 Moskwa, Rosja.

Oliver Brix, MDT - pobierał nauki w zakresie techniki dentystycznej w latach 1985-1989. Pracował w rożnych laboratoriach i gabinetach do roku 2001. Jest uznanym międzynarodowym wykładowcą w zakresie estetyki i prac ceramicznych. Współpracuje czynnie z przemysłem dentystycznym jako konsultant, stosując różne techniki i materiały. Specjalizuje się w estetyce i funkcji, pracach ceramicznych na metalu i w uzupełnieniach pełnoceramicznych, biomechanicznym projektowaniu powierzchni żujących, technikach galwanoformingu i w implantologii. Dostarcza swoje funkcjonalne i estetyczne prace do różnych praktyk dentystycznych od roku 1994. Oliver Brix brał udział w licznych programach edukacyjnych w Niemczech i w wielu innych krajach. W 2001 roku opublikował książkę „The Fundamentals of Esthetics”, Teamwork Media GmbH. W 2002 założył swoje własne laboratorium „Innovatives Dentaldesign Brix”, skupiając się na pracach pełnoceramicznych.

 

 PL

Droga do estetyki. Aspekty uzupełnienia pełnoceramicznego w odcinku przednim


streszczenie:

Szczegółowa ocena sytuacji przedzabiegowej, konsekwentna, interdyscyplinarna analiza i właściwy dobór materiałów wspomagają nas w tworzeniu uzupełnienia harmonizującego z naturalnym uzębieniem w jamie ustnej pacjenta.


GB

A Route to Esthetics. Aspects of an All-ceramic Anterior Restoration


summary:

A detailed analysis of the preoperative situation, a systematic interdisciplinary approach and suitable materials enable us to create restorations in harmony with the surrounding natural dentition.