Nels Ewoldsen

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014: 96-106

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/96

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Nels Ewoldsen A-F

 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Accepted: 15.04.2014. Published: 29.04.2014

Opublikowano w: Dental TEAMWORK Vol.7 No.3 - March 2014

 

 PL


Atraumatyczne leczenie zachowawcze: szybka i prosta technika opracowania próchnicy


słowa kluczowe:

 ART - atraumatyczne leczenie zachowawcze, próchnica


streszczenie:

Bez leczenia zachowawczego prawie wszystkie ubytki próchnicowe rozwijają się w próchnicę ostrą, która zagraża żywotności miazgi i zdrowiu pacjenta. Pacjenci z wieloma ubytkami, którzy przychodzą do gabinetu w celu podjęcia leczenia, często stają w obliczu kosztów, na które nie mogą sobie pozwolić. Na ogół jednak odroczenie leczenia zachowawczego powoduje jedynie zwiększenie kosztów i przyczynia się do powstania nowych powikłań. Ten artykuł omawia technikę atraumatycznego leczenia zachowawczego (Atraumatic Restorative Treatment – ART), koncentrując się na tej metodzie jako technice całkowitego oczyszczenia wszystkich zębów z próchnicy.


GB

Review of atraumatic restorative treatment:a quick, simple caries debridement technique


key words:

Atraumatic Restorative Treatment - ART, dental caries


summary:

Without restorative intervention, nearly all cavitated caries lesions will advance to acute caries threatening pulp vitality and patient health. Patients with multiple cavitated lesions presenting for dental treatment are often confronted with restorative treatment costs beyond what they can afford. In general, deferring restorative care only adds expense and brings new complications. This article reviews Atraumatic Restorative Treatment (ART) with emphasis on ART as a full-mouth debridement caries management technique. Developed for field use in under-served regions, ART offers expeditious affordable restoration of caries lesions in permanent and deciduous teeth.