Anna Skałecka-Sądel, Urszula Kaczmarek

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014: 91-95

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/91

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Anna Skałecka-Sądel1,E,F, Urszula Kaczmarek1,E,F

 

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.01.2014. Accepted: 24.03.2014. Published: 29.04.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Możliwości redukcji skutków skurczu polimeryzacyjnego w warunkach klinicznych poprzez wybór techniki polimeryzacji


słowa kluczowe:

 fotopolimeryzacja, kompozyty, skurcz polimeryzacyjny


streszczenie:

Skurcz materiału kompozytowego jest nieodłącznie związany z polimeryzacją. Jego następstwem może być utrata szczelności brzeżnej, mikroprzeciek, przebarwienia, złamania oraz próchnica wtórna i wrażliwość pozabiegowa. Przedstawiono wpływ różnych technik fotopolimeryzacji na możliwość zmniejszenia skutków skurczu polimeryzacyjnego w warunkach klinicznych.


GB

 Reduction of resulting shrinkage in the clinical by selecting polymerization techniques


key words:

photopolymerization, composites, shrinkage


summary:

Shrinkage of the composite material is inherent polymerization. The consequence may be the loss of marginal integrity, microleakage, discolorations, fractures, secondary caries and postoperative sensitivity. Shows the effect of various techniques for photopolymerization can reduce the effects of shrinkage in the clinical setting.