Jürgen Manhart, Reinhard Hickel

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014:78-90

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/78

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Jürgen Manhart1,E,F, Reinhard Hickel2,E,F

1Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium

2Poliklinika Stomatologii Zachowawczej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej Kliniki Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 15.02.2014. Accepted: 30.03.2014. Published: 29.04.2014

Prawa autorskie ograniczone do publikacji w Art of Dentistry przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Praca materiałami kompozytowymi techniką „bulk fill” - nowoczesna, bezpośrednia technika wykonywania wypełnień


słowa kluczowe:

technika „bulk fill”, kompozyty, wypełnienia bezpośrednie, odcinek zębów bocznych, wypełnienia adhezyjne


streszczenie:
Kompozyty przeznaczone do wykonywania bezpośrednich wypełnień w odcinku bocznym są obecnie standardowo wykorzystywane w zachowawczym i odtwórczym leczeniu zębów. Skuteczność tej techniki w obszarze zębów bocznych narażonych na duże obciążenia żujące została udowodniona w licznych badaniach klinicznych. Z reguły nakłada się je warstwowo, co jest czasochłonne. Taki nakład pracy wymaga odpowiedniego, opłacalnego rozliczenia. Oprócz możliwości, jakie niosą ze sobą bardzo estetyczne kompozyty nakładane w polichromatycznych warstwach, ciągle istnieje również zapotrzebowanie na materiały kompozytowe, które pozwalają w możliwie prosty i szybki, a tym samym ekonomiczny sposób wykonać wypełnienie w odcinku bocznym. I właśnie z myślą o takich wskazaniach opracowano kompozyty typu „bulk fill”, które stają się coraz bardziej popularne.

GB

,,Bulk Fill"-composites A state-of-the-art direct restoration technique for posterior teeth

 


key words:

Bulk Fill, composites, Composite Restorations, Adhesive Technique, Posterior Teeth


summary:
Today, direct composites in posterior teeth are a part of the standard therapy spectrum in modern conservative-restorative dentistry. The performance of this method of treatment, even in the masticatory load-bearing posterior region, has now been conclusively proven in many clinical studies. This procedure is usually carried out in an elaborate layering technique. This time-consuming procedure requires an economically sensible fee, corresponding to the effort involved. Aside from the possibilities that highly esthetic composites offer in the application of polychromatic multiple-layer techniques, there is also a great market demand for the most simple and quick and therefore economical to place composite-based materials for posterior teeth. This need can be satisfied by "bulk fill" composite materials.