W numerze

 

OD REDAKCJI

 

List do Czytelników

Anna Spyrka

 3

PRACE ORYGINALNE

 

Ocena długości korzeni zębów u dorosłych w 6 miesięcznym odstępie czasu terapii ortodontycznej

Root lenght evaluation during orthodontic treatment in adult patients after 6 months

Ewa Konopka, Teresa Matthews-Brzozowska

4-7

PRACE POGLĄDOWE

 

Małoinwazyjna metoda korekty uśmiechu z zastosowaniem licówek wymagających niewielkiej preparacji zębów lub licówek bez szlifowania

Réfection conservatrice d’un sourire, utilisant a la fois des tailles minimales et la technique non-invasive de facettes en procelaine

Todd C. Snyder

8-17

Precyzyjna rejestracja zwarcia: poprawa przewidywalności efektów leczenia protetycznego

Accurate Bite Records: Improving Restorative Predictability

Jeff Scott

18-26

Ważne proporcje w estetyce twarzy w ujęciu historycznym

Important proportions in the aesthetics of the face in historical context

Stoczkiewicz D.,  Matthews-Brzozowska T.

27-29

Nanohybrydowe materiały kompozytowe w odcinku bocznym. Funkcjonalna i estetyczna alternatywa wobec wypełnień metalowych

Nanohybrid composites in the posterior region. Functional and aesthetic alternatives to metal restorations

Jürgen Manhart

30-35

Czynniki odpowiedzialne za powstawanie skurczu polimeryzacyjnego materiałów złożonych na podstawie piśmiennictwa

Literature based factors responsible for polymerization shrinkage of composite materials

Anna Skałecka-Sądel, Urszula Kaczmarek 

36-40

Niepowodzenia w trakcie leczenia miniimplantami ortodontycznymi - przypadki własne i przegląd piśmiennictwa

Complications during orthodontic miniimplants treatment - own cases and literature review

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Łukasz Łapaj

41-45

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta.Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty.Część V – telewizja, programy edukacyjne, bajki, filmy, słuchowiska

Dental education of young patients. Review of teaching. materials. Dentist reflection. Part V – television, educational programs, fairy-tales, films, radio plays

Anna Maria Oleksiejuk

46-49

Zgoda na leczenie dziecka

Consent to treatment of the child

Maja Matthews-Kozanecka

50-52

OPISY PRZYPADKÓW

 

Leczenie recesji dziąseł

Treating Gingival Recession

Roberto Rotundo

53-57

Resorpcja wewnętrzna typu B- etiologia, patogeneza i postępowanie kliniczne. Opis przypadku

Internal resorption type B-aetiology, pathogenesis and clinical procedure. Case description

Małgorzata Jarząbek

 58-60

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z brakami skrzydłowymi oraz atrycją patologiczną w przednim odcinku łuku - opis przypadku

Prosthetic rehabilitation of patients with posterior teeth loss and pathological attrition in the anterior part of the arch - a case report

Paweł Adam Stankiewicz

61-65