Katarzyna Mehr 1, Paweł Piotrowski 2 

Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

1 Kierownik Pracowni Rehabilitacji Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, adiunkt w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Autorzy na podstawie piśmiennictwa oraz dotychczasowych doświadczeń przedstawiają wybrane zagadnienia z promocji zdrowia w protetyce stomatologicznej. Rozpoczynają od rysu historycznego, rozwoju promocji zdrowia, zaistniałych zmian w rozumieniu zdrowia i definicji promocji zdrowia. Następnie omówione zostają aspekty promocji zdrowia w różnych sytuacjach klinicznych. Uwzględniono zakres kompetencji i odpowiedzialności lekarza dentysty, przyczyny niepowodzeń, obowiązki i ograniczenia związane z promocją zdrowia.