9 

Dr Kurtzman prowadzi prywatną praktykę ogólną w Silver Spring w stanie Maryland i jest byłym profesorem uniwersyteckim uczącym przedmiotów klinicznych na Uniwersytecie Maryland w Instytucie Endodoncji, Protetyki i Stomatologii Dentystycznej. Prowadził wykłady zarówno w kraju jak i zagranicą w zakresie stomatologii protetycznej, endodoncji oraz chirurgii implantów i protez, protez ruchomych i stałych oraz periodontologii; opublikował ponad 130 artykułów. Ma zaszczyt być członkiem rady redakcyjnej licznych publikacji stomatologicznych, konsultantem wielu firm stomatologicznych, byłym zastępcą dyrektora ds. rozległego programu kursu uniwersyteckiego dotyczącego implantów.

 

 PL

Doskonalenie pracy w powiększeniu i odpowiednim oświetleniu


streszczenie:

Wielu stomatologów pracuje niekorzystając z urządzeń powiększających, polegając wyłącznie na lampie unitu stomatologicznego oświetlającej pole zabiegowe. Jednak wraz z wiekiem i postępującą krótkowzrocznością możliwość widzenia bardzo małych detali zostaje ograniczona. Do momentu, w którym podczas leczenia pacjentów nie wypróbujemy urządzeń powiększających, nie będziemy uświadamiać sobie jakie detale pomijamy oraz w jakim stopniu utrata widoczności obniża jakość naszej pracy. Kluczowe znaczenie dla właściwej widoczności pola zabiegowego ma również oświetlenie. Jeśli pole widzenia jest słabo oświetlone, wielkość powiększenia nie ma znaczenia, gdyż detale i tak giną w mroku. Im większe powiększenie jest stosowane, tym lepsze i jaśniejsze oświetlenie jest potrzebne. Tylko w ten sposób oko może skoncentrować się na obiekcie.


GB

Enhancing How We Practice with Magnification and Illumination


summary:

Many of us practice without magnification and rely on the chair light for our illumination. But as we age and become more near sighted, focusing on the small details becomes more difficult. Until we try using magnification while rendering treatment on our patients we don’t realize what detail we are missing and with that lose of vision the quality of our care diminishes. Illumination is also key to visualization. If the field of view is poorly illuminated how much magnification does not matter as the details are lost in the dark. As magnification increases clarity requires higher levels of light to permit the eye to focus on the object.