Jolanta Walasz1, Maja Matthews-Kozanecka2

dr n. med. Jolanta Walasz, Zakład Technik i Technologii Dentystycznych Katedry Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik: prof. zw. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

2 dr n. med. Maja Matthews-Kozanecka, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zespół Downa to najczęstsze zaburzenie chromosomalne występujące u noworodków. Do charakterystycznych cech zespołu Downa zlicza się: hipotonię mięśni, duży język, niedorozwinięte środkowe piętro twarzoczaszki, a także wady zgryzu takie jak: zgryz otwarty lub pseudoprognatyzm, co wpływa na czynność ssania, połykania i mowy.

 

 PL

Zaburzenia czynnościowe kompleksu ustno-twarzowego w zespole Downa – przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

aspekt etyczny, napięcie mięśniowe, układ stomatognatyczny, zespół Downa


streszczenie:

Zespół Downa to najczęstsze zaburzenie chromosomalne występujące u noworodków. Do charakterystycznych cech zespołu Downa zlicza się: hipotonię mięśni, duży język, niedorozwinięte środkowe piętro twarzoczaszki, a także wady zgryzu takie jak: zgryz otwarty lub pseudoprognatyzm, co wpływa na czynność ssania, połykania i mowy.


GB

Functional disorders of the oro-facial for Down syndrome – literature review


key words:

ethical aspect, muscles tension, stomatognatic system, Down′s  syndrome


summary:

Down syndrome is the most common chromosomal disorder occurring in newborns. The characteristic features of Down syndrome counts are: muscular hypotonia, large tongue, underdeveloped facial middle floor, and occlusions defects such as open bite or pseudoprognathism and also impairs the functions of sucking, chewing, swallowing, breathing and speech.