6 

Elżbieta Czykiel

Wykorzystanie potencjału wzrostu pacjenta, czy możliwość modyfikacji aparatu do jego potrzeb w zależności od stopnia powikłania wady są kluczem do osiągnięcia prawidłowej i stabilnej okluzji.

W artykule szczegółowo omówiony został aparat Twin Block- począwszy od jego budowy, modyfikacji, wpływu na organizm, a także osiągnięć leczenia na podstawie piśmiennictwa.

 

 PL

Twin Block - budowa, mechanizm działania i zastosowanie


 

słowa kluczowe:

podwójny blok, tyłozgryz, budowa, zgryz konstrukcyjny, terapia ortodontyczna


 

streszczenie:

Wykorzystanie potencjału wzrostu pacjenta, czy możliwość modyfikacji aparatu do jego potrzeb w zależności od stopnia powikłania wady są kluczem do osiągnięcia prawidłowej i stabilnej okluzji.

W artykule szczegółowo omówiony został aparat Twin Block- począwszy od jego budowy, modyfikacji, wpływu na organizm, a także osiągnięć leczenia na podstawie piśmiennictwa.


 

GB

Twin Block - construction, mechanizm of action and using

 


 

key words:

Twin Block appliance, class II malocclusions, construction bite, orthodontics therapy


 

summary:

Application of patient growth index or modification of the device to his needs in respect of defect complication’s grade as a key to achieve correct and stable occlusion.
This publication describes In details the twin block appliance, starting from its construction, through its modification and influence of human body, as well as achievements in orthodontics treatments based on written documentation.