W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE 

 

Długość telomerów - nowoczesny marker prognostyczny i diagnostyczny chorób jamy ustnej

The length of telomeres - a modern prognostic and diagnostic marker of oral diseases

Matthews-Brzozowska Teresa, Cudziło Dorota, Kopczyński Przemysław, Kawala Beata, Kawala Maciej

67-72

Biomechaniczne właściwości śliny jako istotny czynnik w diagnostyce pacjenta w praktyce stomatologicznej

The biomechanical property of saliva as a significant factor in the diagnosis of the patient in the dental practice

Elżbieta Kubala, Danuta Lietz-Kijak, Adam Malawski-Róg, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Łukasz Kopacz, Marta Grzegocka, Piotr Skomro, Krystyna Lisiecka-Opalko 

73-78 

PRACE POGLĄDOWE 


Retrakcja dziąsła niezbędna w codziennej praktyce lekarza stomatologa

Gingival retraction essential in everyday practice od dental practitioner

Ewa Wawszczyk, Michalina Marciniak, Anna Płachta, Monika Cecotka

79-82

Leczenie endodontyczne zębów mlecznych. Od zachowania żywotności zęba do pulpektomii

Endodontie im Milchgebiss. Von der Vitalerhaltung bis zur Pulpektomie

Sven O. Pabel, Michael Hülsmann

83-93

Zastosowanie hydroksyapatytu w stomatologii

The use of hydroxyapatite in dentistry

Zofia Kula, Hieronim Szymanowski

94-96

Zastosowanie wycisków optycznych w stomatologii

The use of optical impressions in dentistry

Urszula Janowska

97-104

OPISY PRZYPADKÓW

 

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne - przypadek kliniczny

Comprehensive implantoprosthetic treatment - clinical case report

Dominik Kiełbowicz, Grzegorz Michalczewski, Leszek Czajkowski, Michał Łobacz

105-109

Przypadek kliniczny trzykorzeniowego zęba przedtrzonowego – analiza współczesnych procedur i technik stosowanych w endodoncji

The triple rooted an investigation - into modern endodontic procedural technique

Mohit Dabb

110-116

KCOT żuchwy. Opis przypadku

Mandibular KCOT. Case report

Wojciech Świątkowski, Mansur Rahnama, Marcin Taras, Kamil Taras

117-120

VARIA

 

Złapać mordercę... Sue Madhani analizuje dowody stomatologiczne, które pogrążyły osławioną Rose West

To catch a killer... Sue Madhani assesses the dental evidence that trapped the notorious Rose West

Sue Madhani

121-125

SPRAWOZDANIA

 

Krakdent 2016

126