W numerze

 

PRACA ORYGINALNA

 

Zmiany próchnicowe wykrywane na powierzchniach stycznych urządzeniem DIAGNOcam u pacjentów leczonych aparatami stałymi cienkołukowymi

Carious lesions detected on approximal teeth surfaces with DIAGNOcam at patients treated with fixed braces

Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Piotr Skomro, Artur Perz, Barbara Stępniak, Danuta Lietz-Kijak

203-212

PRACE POGLĄDOWE 


Kompleksowa strategia protetyczna. Funkcjonalne uzupełnienia protetyczne z zastosowaniem szyn repozycyjnych – część 2

Komplexes Zahntechnisches Denken. Funktioneller Zahnersatz mit der Repositionierungs-Therapie – Teil 2

Herbert Thiel

213-224

Zmiany w estetyce twarzy u pacjentów z wadą klasy III leczonych skojarzoną metodą chirurgiczno-ortodontyczną

Changes in facial aesthetics of patients with skeletal class III treated with a combined surgical-orthodontic method

Anna Swerhun, Sonia Sadowska, Beata Rucińska-Grygiel

225-230

Aparat Tandem (stały aparat ortodontyczny)

Tandem Appliance (fixed appliance)

Brock Rondeau

231-237

Maska twarzowa- mechanizm działania, zastosowanie

Facemask- mechanism of action and using

Elżbieta Bromińska

238-241

Otyłość a stan zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dysfunkcji górnych dróg oddechowych

Obesity and oral health in children and adolescents including upper airway disorders

Renata Turska-Malińska, Teresa Matthews-Brzozowska

242-247

OPISY PRZYPADKÓW

 

Zębiak złożony jako przyczyna zatrzymania zębów trzonowych w żuchwie – opis przypadku

Complex odontoma as a cause of impacted mandibular molars – case report

Mansur Rahnama, Piotr Izdebski, Dagmara Jenda

248-250

Biomimikra przy użyciu modyfikowalnego, inteligentnego systemu kolorystycznego w przypadku leczenia po urazie

Biomimicry using a Modifiable, Intelligent Shading System in the placement of Direct Layered Composite Resin Veneers in a post-trauma case

Clarence Tam 

251-258

VARIA

 

Podstawy fotografii stomatologicznej w oparciu o jednodniowy kurs prowadzony przez Saschę Heina – część 3

Grundlagen der Dentalfotografie auf Basis eines Eintageskurses von Sascha Hein – Teil 3

Sascha Hein

259-269