Mizrahi B. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 53-59

e-ISSN     ID ART 2015/1/53

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Basil Mizrahi1,E

1UCL Eastman Dental Institute

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.06.2014. Accepted: 21.07.2014   Published: 16.02.2015

 

 PL


Dodatkowe postępowanie zwiększające efekt estetyczny 


słowa kluczowe:

gingiwektomia, leczenie ortodontyczne, leczenie periodontyczne 


streszczenie:

Basil Mizrahi wykaże korzyści wynikające z niewielkich korekt ortodontycznych i postępowania periodontycznego w celu

zwiększenia ostatecznego efektu estetycznego.


GB

Adjunctive Treatment to Enhance Aesthetic Results  


key words:

gingivectomy, orthodontic treatment, periodontal treatment 


summary:

Basil Mizrahi shows the benefit of minor orthodontic and periodontal treatment to enhance the aesthetic outcome.