Skałecka-Sądel A., Kaczmarek U.

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 274-279

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/274

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Anna Skałecka-Sądel1,E,F, Urszula Kaczmarek1,E,F

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.09.2014 Accepted: 30.09.2014. Published: 01.12.2014

 

 PL

Ocena szczelności brzeżnej wypełnień za pomocą penetracji barwnika na podstawie piśmiennictwa


słowa kluczowe:

cykle termiczne, mikroprzeciek, penetracja barwnika, szczelność brzeżna

 


streszczenie:

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów oceny szczelności wypełnień w warunkach in vitro jest penetracja barwnika. Celem pracy było przedstawienie różnych kryteriów oceny styku materiał-ząb i porównywanie uzyskanych wyników.


GB

Evaluation of marginal sealing by dye penetration technique- a review 


key words:

 thermal cycles, microleakage, dye penetration, marginal adaptation


summary:

The dye penetration method is one of the most common technique to assess in vitro the marginal integrity of fillings. The aim of the paper was to present the different criteria which are used for the evaluation of material-tooth interface and compare the obtained data.