Gronwald H. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 268-273

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/268

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Helena Gronwald1,B,D,E, Grzegorz Witkowski2,G, Krystyna Opalko1,A,D,F ,Danuta Lietz- Kijak1,D,F,G

1Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
2Olsztyn

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.07.2014 Accepted: 04.08.2014. Published: 01.12.2014

 

 PL

Zastosowanie piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym Aquacut Quattro w leczeniu ubytków przyszyjkowych 


słowa kluczowe:

 

abrazja powietrzna, piaskarka Aquacut Quattro, stomatologia minimalnie inwazyjna, ubytki przyszyjkowe


streszczenie:

W artykule opisano zastosowanie piaskarki wodno-powietrznej Aquacut Quattro w wybranych przypadkach klinicznych. Wszystkie preparacje dotyczyły ubytków przyszyjkowych i mimo lokalizacji były dla pacjentów bezbolesne.


GB

The using of Aquacut Quattro, water - air abrasive sandblaster, in the treatment of cervical cavities


key words:

 air abrasion, Aquacut Quattro sandblaster, minimally invasive dentistry, cervical lesions


summary:

The article describes the use of water-air sandblaster Aquacut Quattro in selected clinical cases. All preparations were localized on the cervical surface of the tooth and even though for the patients were pain free.