Edward Sammut

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 231-237

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/231

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Edward SammutE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.06.2014. Accepted: 07.07.2014. Published:01.12.2014.

 

 PL

Chirurgia plastyczna przyzębia. Odpowiednia tkanka, właściwe miejsce, odpowiedni czas 


słowa kluczowe:

płaty uszypułowane, przeszczep tkanki łącznej metodą tunelową, przeszczep wolnego płata dziąsłowego 


streszczenie:

Jeśli decydujemy się zaproponować jakiś zabieg z chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, (zwanej inaczej chirurgią plastyczną przyzębia) musimy być bardzo ostrożni, co obiecujemy pacjentowi. Będziemy dążyć do tego, aby: przykryć odsłoniętą powierzchnię korzenia, zredukować nadwrażliwość zęba, uformować przebieg dziąsła, zwiększyć grubość tkanki, zwiększyć głębokość kieszonki, podciąć miejsca przyczepu wędzidełek, zwiększyć ilość dziąsła rogowaciejącego? - a jeśli tak, jak najlepiej osiągnąć każdy z tych indywidualnych celów. Chirurgia plastyczna przyzębia wymaga, aby lekarz skorzystał z „biblioteki”, czyli z procedur udokumentowanych w literaturze i zastosował odpowiednią metodę w danej sytuacji klinicznej. Jedne przypadki są oczywiste i można w nich zastosować dobrze opisaną procedurę, inne wymagają wymyślenia czegoś nowego, wykorzystania wiedzy z biologii i przeprowadzenia indywidualnego postępowania.


GB

Periodontal Plastic Surgery right cells, right place, right time


key words:

pedicle flaps, tunnel connective tissue graft procedures, the free gingival graft  


summary:

 

If we decide to go ahead with some form of mucogingival surgery, (otherwise known as periodontal plastic surgery) we need to be even more careful about what we promise to the patient. Will we aim to: cover the root surface, reduce hypersensitivity, smoothen the gingival contours, increase tissue thickness, increase sulcular depth, remove fraenal attachments, provide keratinised tissue? – And if yes, how likely are we to reach each of these individual goals. Periodontal plastic surgery requires the operator to draw on a ‘library’ of procedures documented in the literature and apply the right techniques to the given biological situation. While some situations are clear-cut and call for a well-described procedure to be used, sometimes it is necessary to think out of the box, use knowledge of the biology, and create a customised operation.