ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 251-255

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/251

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

 

William A Wiltshire1,E

1BChD, (Hons.), MDent, MChD(Orth), DSc, FPFA, FRCD(C) 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.07.2014 Accepted: 04.08.2014. Published: 01.12.2014

 

 PL

Modyfikacja wzrostu szczęk w okresie rozwijającego się uzębienia: kiedy jest odpowiedni czas i jaka jest odpowiedzialność stomatologa?


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, wady klasy III, zgryz krzyżowy 


streszczenie:

Wczesna identyfikacja i przeciwdziałanie pogłębianiu się nieprawidłowościom zgryzu przez lekarza dentystę lub pedodontę w fazie rozwojowej pacjenta, jest ważnym elementem, ponieważ etap wzrostu kości jest najlepszym momentem by pokierować rozwojem narządu żucia. Aparaty czynnościowe nie są niczym nowym i są stale wykorzystane przez dentystów i ortodontów już od wielu lat. Mimo randomizowanych badań klinicznych trwających ponad 40 lat, w dalszym ciągu trwają debaty i spory odnośnie korzyści wynikających z modyfikacji wzrostu, powodującej trwałą zmianę głównych elementów kostnych narządu żucia (szczęki i żuchwy), co przyczynia się do korekty nieprawidłowości zgryzowych klasy II i III.


GB

Growth Modification in the Developing Dentition: when is the right time and what is the dentists’ responsibility?


key words:

orthodontic treatment, class III defects, cross bite  


summary:

 

An important component of the early identification and interception of developing malocclusions by General Dentists and Pediatric Dental Specialists, in their growing patients, is the timing of when to treat or refer patients who would benefit from the use of orthopaedic growth modification procedures. Functional appliances are nothing new and have been around and used by dentists and orthodontists or over a century. Randomized clinical trials over the past 40 years, however, continue to debate and challenge the ultimate benefit of growth modification to permanently alter the major skeletal components (maxilla and mandible) contributing to Class II and III correction.