W numerze

 

PRACE ORYGINALNE

 

Ocena szerokości mezjalno-dystalnej zębów szczęki i żuchwy z uwzględnieniem wieloczynnikowości

Analysis of mesio-distal widths of maxillary and mandibular teeth taking into account multiple factors

Stoczkiewicz Dobrosława, Cudziło Dorota, Matthews-Brzozowska Teresa 

 72-77

PRACE POGLĄDOWE

 78-90

Praca materiałami kompozytowymi techniką „bulk fill”. Nowoczesna, bezpośrednia technika wykonywania wypełnień w odcinku bocznym

,,Bulk Fill"-composites. A state-of-the-art direct restoration technique for posterior teeth

Jürgen Manhart, Reinhard Hickel

 

Możliwości redukcji skutków skurczu polimeryzacyjnego w warunkach klinicznych poprzez wybór techniki polimeryzacji

Reduction of resulting shrinkage in the clinical by selecting polymerization techniques

Anna Skałecka-Sądel, Urszula Kaczmarek

91-95

Atraumatyczne leczenie zachowawcze: szybka i prosta technika opracowania próchnicy

Review of Atraumatic Restorative Treatment: A Quick, Simple Caries Debridement Technique

Nels Ewoldsen

 96-106

Aktualne technologie wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu

Current Diagnostic and Treatment Technology

Tim Dumore

107-112

OPISY PRZYPADKÓW

 

Powtórne leczenie endodontyczne pierwszego trzonowca dolnego ze złamanym narzędziem kanałowym – opis przypadku

Re-endodontic tretment of the first lower molar with broken endodontic instrument-the case raport

Magdalena Kwiatkowska, Karolina Wilczyńska, Justyna Pietrak, Aleksandra Busch, Monika Maślanko

113-116

Kompleksowe leczenie zachowawczo-endodontyczne, protetyczne i ortodontyczne – opis przypadku

Comprehensive endodontic, prosthodontic and ortodontic treatment – the case report

Monika Kapuścińska-Podlewska, Anna Maria Oleksiejuk 

117-120

Postępowanie w przypadku resorpcji zewnętrznej u pacjenta z problemami przyzębia. Tobias Kuntze przedstawia sposób odbudowy drugiego dolnego trzonowca

Managing a Case of External Resorption in a Perio Patient. Tobias Kuntze demonstrates the replacement of a lower second molar

Tobias Kuntze

121-126

Torbiel zastoinowa ślinianki podjęzykowej - opis przypadku

Sublingual gland retention cyst - case report

Piotr Górski, Anna Maria Oleksiejuk

127-130

Przewidywalne rozwiązania. Pacjenci coraz częściej przychodzą do gabinetów stomatologicznych z problemami estetycznymi. To ważne, aby oferta usług obejmowała rozwiązania zaspokajające ich potrzeby

A Predictable Solution. As patients present with more aesthetic problems it is important to offer the solutions they need

Thomas Meneaud

131-134

SPRAWOZDANIA

 

I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Sekcji Periodontologii PTS PERIO 2014

Anna Spyrka 

135-137

Włoskie Spotkanie Osteologiczne Kraków 14-15 Marca 2014

138-140

Rekordowe Targi KRAKDENT® 2014

Beata Simon, Paweł Cyz

141