Roberto Rotundo

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 53-57

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/53

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU 

Roberto Rotundo 1,A,B,D,E,F

1Instytut Periodontologii, Uniwersytet we Florencji, Włochy; Wykładowca Gościnny, Instytut Stomatologii Eastman, University College of London, Wielka Brytania

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Accepted: 30.01.2014. Published: 15.02.2014

 

 PL


Leczenie recesji dziąseł 


słowa kluczowe:

 dokoronowe przemieszczenie płata, recesje dziąsłowe, zapalenie dziąseł


streszczenie:

Pomyślny wynik leczenia recesji dziąseł oznacza: z punktu widzenia lekarza, ich całkowite pokrycie (czyli pokrycie połączenia szkliwno-cementowego brzegiem dziąsła), co w sposób konieczny wiąże się z uzyskaniem optymalnego efektu w zakresie estetyki uśmiechu; oraz, z punktu widzenia pacjenta, eliminację nadwrażliwości zębów. Poniżej przedstawiamy kilka przypadków klinicznych pojedynczych i mnogich recesji dziąseł poddanych leczeniu metodą dokoronowego przemieszczenia płata wraz z przeszczepem tkanki łącznej albo zastosowaniem syntetycznej matrycy kolagenowej.


GB

Treating Gingival Recession 


key words:

 coronally advanced flap, gingival recession, gingivitis


summary:

The success in the treatment of gingival recession is represented by a complete root coverage (that is with the gingival margin covering the CEJ), assessed by the clinician, necessarily associated with optimal aesthetics results and the elimination of dental hypersensitivity, assessed by the patient. Below are some clinical cases of single and multiple gingival recessions treated with a coronally advanced flap and with the addition of connective tissue or a synthetic collagen matrix.