Anna Maria Oleksiejuk

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 46-49

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/46

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA 

Anna Maria OleksiejukA,B,C,D,E,F,G

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 15.06.2013. Accepted: 30.07.2013. Published: 15.02.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta.Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty.Część V – telewizja, programy edukacyjne, bajki, filmy, słuchowiska


słowa kluczowe:

bajki, edukacja pacjenta, filmy, słuchowisko


streszczenie:

Filmy, bajki i słuchowiska to nie tylko sposób na miłe spędzenie wolnego czasu. To doskonała pomoc w edukacji najmłodszych pacjentów. Artykuł jest krótkim przewodnikiem po dostępnych materiałach edukacyjnych z tej grupy.


GB

Dental education of young patients. Review of teaching. materials. Dentist reflection. Part V – television, educational programs, fairy-tales, films, radio plays


key words:

education of the patients, fairy-tales, films, radio play 


summary:

Films, fairy-tales and radio plays are not only the way of spending free time for the family. These are great educational materials in education of young children. Article is short guidebook of that kind of educational materials.