Jeff Scott

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 18-26

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/18

Pobierz pelną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA 

Jeff Scott1

1American Academy of Restorative Dentistry, American Academy of Cosmetic Dentistry, American Dental Association Florida Dental Association, International College of Dentists, Dawson Academy w St. Petersburgu

 

 PL


Precyzyjna rejestracja zwarcia: poprawa przewidywalności efektów leczenia protetycznego 


słowa kluczowe:

CAD/CAM, rehabilitacja protetyczna, rejestracja zwarcia 


streszczenie:

Badanie zgryzu stanowi dla lekarza źródło ważnych informacji, gdyż związane jest nie tylko z zapewnieniem pacjentowi poczucia komfortu oraz stabilności naturalnego uzębienia, ale również przyczynia się do przedłużenia trwałości wykonanych uzupełnień. Niemniej przed przystąpieniem do oceny i leczenia problemów związanych ze zgryzem, po pierwsze należy dowiedzieć się, jak wygląda idealne zwarcie.
Celem tego artykułu jest przekazanie stomatologom informacji na temat pewnych praktycznych technik, które były testowane przez wiele lat. Udowodniono, że w znaczącym stopniu przyczyniają się one do zminimalizowania, a nawet wyeliminowania frustracji związanej ze stratą czasu, nieprawidłowymi efektami leczenia, jak również brakiem przewidywalności skutków terapii, w szczególności w odniesieniu do dokładnej rejestracji stosunków interokluzyjnych.


GB

Accurate Bite Records: Improving Restorative Predictability


key words:

CAD/CAM, prosthetic rehabilitation, interocclusal record 


summary:

The study of occlusion is important to the gen eral practitioner as it relates not only to patient comfort and stability of natural teeth, but also to the longevity of the restorations we place. Before we can evaluate and treat occlusal problems, though, we must first understand what an ideal occlusion looks like.
The purpose of this article is to give the restorative dentist some practical tech niques that have been time tested and proven to greatly reduce and eliminate the frustrations of wasted time, compromised results, and a lack of predictability with a particular emphasis on the transfer of accu rate interocclusal records to the laboratory.