Stoczkiewicz D., Matthews-Brzozowska T. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 27-29

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/27

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Stoczkiewicz D.1,2,A,B,C,D,E,F,G, Matthews-Brzozowska T.1,A,B,C,D,E,F,G

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Prywatny Gabinet Ortodontyczny w Ostrowie Wielkopolskim

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 13.01.2014 Accepted: 30.01.2014 Published: 15.02.2014

Prawa autorskie: przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Ważne proporcje w estetyce twarzy w ujęciu historycznym 


słowa kluczowe:

twarz, piękno, okres historyczny 


streszczenie:

Twarz ludzka od wieków jest tym elementem ciała człowieka, który nas różnicuje, identyfikuje i określa piękno. Na przestrzeni wieków określano proporcje twarzy człowieka, należy jednak podkreślić, że postrzeganie człowieka w oparciu o cechy pięknej twarzy są dość stałe.


GB

Important proportions in the aesthetics of the face in historical context 


key words:

face, beauty, historical period 


summary:

Human face ages is the part of the human body, which differentiates us, identifies and defines beauty. Over the centuries, determined the proportions of the human face, it should be noted, however, that human perception based on the characteristics of beautiful faces are pretty solid.