Todd C. Snyder

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 8-17

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/8 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Todd C. Snyder, DDS, A,B,C,D,E,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Accepted: 30.01.2014. Published: 15.02.2014

 

 PL

Małoinwazyjna metoda korekty uśmiechu z zastosowaniem licówek wymagających niewielkiej preparacji zębów lub licówek bez szlifowania 


słowa kluczowe:

licówki, odbudowa minimalnie inwazyjna, uzupełnienia tymczasowe, wax-up 


streszczenie:

Piękno uśmiechu naszych pacjentów, uzyskane dzięki naszej pracy, to wielka satysfakcja, jednak może również stanowić poważne wyzwanie. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat licówki ceramiczne spowodowały całkowitą zmianę technik stosowanych w dziedzinie stomatologii estetycznej. Bez względu na to, czy chodzi o odbudowę jednego zęba czy poprawę wyglądu całego uśmiechu, zmiana aparycji i jakości życia, jaką można uzyskać dzięki licówkom, jest po prostu niesamowita. W czasach pojawienia się pierwszych technik licowania, poprawa wyglądu zębów i uśmiechu wiązała się z koniecznością wykonania mało inwazyjnej preparacji zębów. Z czasem pojawiły się nowe materiały. Jednak ich stosowanie wiązało się z koniecznością stosowania bardziej inwazyjnej preparacji a więc za poprawę uśmiechu zaczęto płacić cenę utraty znaczącej ilości tkanki zębów i odsłonięcia zębiny. Kilka lat temu wprowadzono na rynek wysokiej wytrzymałości, nowoczesną ceramikę z dwukrzemianu litu, dzięki czemu możliwe jest stosowanie dużo mniej inwazyjnej metody preparacji lub niestosowanie jej wcale (zupełnie tak jak w przypadku tradycyjnej ceramiki skaleniowej). Ponadto ze względu na lepszą charakterystykę wytrzymałościową tego materiału i jego lepsze własności optyczne istnieje możliwość używania go do uzyskiwania wspaniałej estetyki z użyciem niespotykanie cienkich uzupełnień.


GB

 Réfection conservatrice d’un sourire, utilisant a la fois des tailles minimales et la technique non-invasive de facettes en procelaine


key words:

veneers, minimally invasive restorations, provisionals, wax-up 


summary:

Creating a beautiful smile for our patients is very rewarding but it can also be very challenging. Ceramic veneers have changed the way we approach treating patients in the past twenty five years. Whether it is restoring one tooth or a whole smile with ceramic veneers it is nothing short of amazing in the difference we can make to someone’s appearance and life. When veneers were first introduced, they were a minimally invasive procedure to alter the appearance of the teeth and the smile. For many the veneering process changed with time and the advent of newer materials into a more invasive means to alter a smile with the cost often being significant tooth reduction of the teeth and the exposure of dentin. In more recent years, modern lithium disilicate ceramics with their higher strength properties have allowed for less invasive tooth reduction or no reduction just like traditional preparation designs done with feldspathic ceramics. Furthermore due to enhanced material strength and improved optical properties the ability to create true to life aesthetics with modern materials can again be achieved in extremely thin restorations.