2 

Jacek Matys1, Rafał Flieger2, Przemysław Kopczyński2

1 Praktyka Implantologiczna lek. dent. Jacek Matys 
2 Pracownia Minimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński

W pracy omówiono przypadek usunięcia torbieli korzeniowej wraz z resekcją wierzchołka korzenia prawego bocznego siekacza szczęki przy użyciu lasera erbowo-jagowego firmy Syneron. Poniższy przypadek ukazuje wykorzystanie możliwości chirurgii laserowej jako drogę do zminimalizowania inwazyjności zabiegu chirurgicznego. Artykuł pokazuje możliwość wykonania całego zabiegu z zakresu mikrochirurgii endodontycznej wyłącznie przy pomocy lasera E-Y firmy Syneron Dental.

 

 PL

Usunięcie torbieli wraz z resekcją wierzchołka korzenia przy użyciu lasera erbowo-jagowego


 

słowa kluczowe:

laser erbowo-jagowy, mikrochirurgia, resekcja wierzchołka, torbiel korzeniowa


 

streszczenie:

W pracy omówiono przypadek usunięcia torbieli korzeniowej wraz z resekcją wierzchołka korzenia prawego bocznego siekacza szczęki przy użyciu lasera erbowo-jagowego firmy Syneron. Poniższy przypadek ukazuje wykorzystanie możliwości chirurgii laserowej jako drogę do zminimalizowania inwazyjności zabiegu chirurgicznego. Artykuł pokazuje możliwość wykonania całego zabiegu z zakresu mikrochirurgii endodontycznej wyłącznie przy pomocy lasera E-Y firmy Syneron Dental.


 

GB

Apicectomy using Er:Yag laser

 


 

key words:

Erbium-Yag laser, microsurgery, apicectomy, radicular cyst


 

summary:

The study discussed the subject of root cyst removal and apicectomy right maxillary lateral incisor using a Er:Yag laser made by Syneron company. The following case shows the possibility of using laser surgery as a way to minimize the invasiveness of surgery.The article  shows the possibility of making the entire procedure in the field of endodontic microsurgery only with a E-Y laser.