Wojciech Krówczyński - wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania i marketingu medycznego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe w pracy dla koncernów Sterling Health, SmithKline Beecham, GlaxoSmithKline. Jest certyfikowanym coachem ICC, autorem licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych z zakresu komunikacji z pacjentem, marketingu i nowoczesnego zarządzania. Związany z branżą medyczną od 1989 roku.

Dokonująca się na naszych oczach rewolucja technologiczna nie omija również branży medycznej. Nowy sprzęt, metody leczenia, spektakularne osiągnięcia w poszczególnych specjalizacjach stają się wręcz codziennością. Do tego dochodzi jeszcze ciągła zmiana w sposobie prowadzenia i zarządzania praktyką stomatologiczną. Coraz większym zapotrzebowaniem na rynku pracy cieszą się menedżerowie, którzy przechodzą z biznesu do służby zdrowia. Ich zadaniem, oprócz zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, jest także doskonalenie kompetencji pracującego zespołu. Tutaj często pojawia się problem; merkantylizm w działaniu zderza się z lekarską etyką zawodową. W dużych zespołach medycznych nie jest to tak bardzo zauważalne. Problem powstaje, kiedy zarządzanie pozostaje w rękach lekarza dentysty kierującego swoim niewielkim gabinetem. Oprócz dbałości o wysoką jakość leczenia i stałe doskonalenie kompetencji medycznych personelu, strupem na głowie bywa zazwyczaj konieczność ogarnięcia wielu procedur organizacyjnych, planistycznych, sprawozdawczych i kontrolnych.