11

Z danych biura Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że 25% skarg, dotyczy problemów z komunikacją z lekarzami. Pacjenci nie przychodzą do gabinetu wyłącznie po diagnozę. Oczekują wsparcia, zrozumienia i rozmowy, która będzie wstępem do leczenia. Tak wygląda sytuacja z komunikacją w samym gabinecie, a jakiej pacjenci oczekują poza ośrodkiem? Czy ośrodki medyczne prowadzą taką komunikację i czy mają świadomość, wynikających z niej korzyści?

Agencja Kobold Public Relations we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów oraz Wydawnictwem Wiedza i Praktyka, wydawcą Healthcare Management Magazine, opracowała raport medyczny „Media w zarządzaniu reputacją placówki medycznej”. Raport pokazuje, jakie narzędzia wykorzystują w codziennej komunikacji ośrodki ochrony zdrowia i jaka jest ich skuteczność.