10 

Anna Maria Oleksiejuk

Odpowiednio dobrane gry dają dziecku poczucie, że jest skuteczne w wykonywaniu różnych zadań. To zwiększa ich poczucie własnej wartości i utrwala nabywane nawyki. Artykuł stanowi przegląd gier komputerowych o tematyce stomatologicznej.

 

 PL

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta. Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty. Część IV – gry komputerowe


słowa kluczowe:

edukacja pacjenta, gry komputerowe


streszczenie:

Odpowiednio dobrane gry dają dziecku poczucie, że jest skuteczne w wykonywaniu różnych zadań. To zwiększa ich poczucie własnej wartości i utrwala nabywane nawyki. Artykuł stanowi przegląd gier komputerowych o tematyce stomatologicznej.


GB

Dental education of young patients Review of teaching materials. Dentist reflection. Part IV –computer games


key words:

computer games, education of the patients


summary:

Appropriately selected games give child the feeling that she or he is good in their work. That feeling makes them much self-confident and fix new skills. Article is the review of good computer games connected with dentistry.