wplyw

lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, specjalista periodontolog

 

 

 PL

Wpływ biofilmu bakteryjnego na organizm - jak z nim skutecznie walczyć?


słowa kluczowe:

skaling, biofilm, polerowanie, uwagi praktyczne 


streszczenie:

Celem artykułu jest krótkie zaprezentowanie zależności pomiędzy biofilmem (dental plaque) a organizmem pacjenta. Opisuje on najważniejsze procedury przeprowadzane w gabinecie, ograniczające wpływ bakterii, specyfikę zabiegów, ograniczenia stosowania i uwagi praktyczne.


GB

The influence a bacterial biofilm of the organism- how to fight with it in efficient way?


key words:

skaling, biofilm, polishing, practical references


summary:

The aim of the article is to short presentation about connections between oral biofilm (dental plaque) and organism. It describes the most important procedures in dental practice which cut down bacterial influence, specifics of treatment, limits in application and some practical references.