3

lek. stom. Karolina Mazurkiewicz, specjalista chirurgii stomatologicznej, Klinika Dentystyna Kryspin-Dent 

 

 PL

 Periodontologia i periodontologiczno-implantologiczna chirurgia jamy ustnej w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

badanie na obecność patogenów, karta periodontologiczna, periochirurgia, periodontologia, przyzębie, zespół medyczny 


streszczenie:

Współczesny gabinet stomatologiczny nie istnieje bez zespołu: lekarz zajmujący się leczeniem chorób przyzębia oraz profesjonalna asystentka uczestnicząca podczas specjalistycznego badania periodontologicznego i leczenia chorób przyzębia. Chcąc przeprowadzać kompleksowe leczenie stomatologiczne należy uwzględnić ten etap terapii w planie leczenia. Od asystentki deklarującej chęć czynnego uczestniczenia w fazie przeciwzapalnej i korekcyjnej terapii periodontologicznej uzębienia pacjenta oraz w chirurgii periodontologiczno-implantologicznej wymagana jest wiedza teoretyczna i praktyczna. Tej wiedzy nie posiada asystentka asystująca podczas leczenia zachowawczego, protetycznego czy chirurgicznego.


GB

Periodontology, periodontal and implant oral surgery in a professional dentist's office 


key words:

pathogen's test, periodontal health card, periodontal surgery, periodontology, periodontium, medical team 


summary:

Nowadays, the modern dentist's office does not exist without a proper team: dentist – specialist in periodontal disease and professional assistant, who participates in specialized studies of periodontal and cure of periodontal disease. In order to provide a complex, stomatology treatment, it is necessary to take into consideration this part of therapy. From an assistant declaring willingness to take an active part in antiphlogistic phase and corrective perio-therapy of denture as well as periodontal and implant's surgery - theoretical and practical knowledge is required. This kind of knowledge did not acquire an assistant of conservative, prosthetic or surgical treatment.