Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 20-24

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Beata Golan1,A,B,D,E,F, Ewa Iwanicka- Grzegorek2, A,D,E

1praktyka prywatna
2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 28.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA.

 

 PL

Znaczenie wybarwiania i obrazowania płytki nazębnej w utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej 


słowa kluczowe:

biofilm, DPIA, metody wybarwiania płytki 


streszczenie:

Nieustannie tworzący się na powierzchni zębów biofilm jest ściśle powiązany z występowaniem próchnicy i chorób dziąseł czy przyzębia. Jego obrazowanie i skuteczne kontrolowanie jest niezbędne dla powodzenia postępowania terapeutycznego. W pracy zestawiono i opisano wybrane metody obrazowania płytki nazębnej z podziałem na czynności stosowane zarówno przez pacjenta w domu, jak i używane przez lekarzy dentystów oraz higienistki dentystyczne w gabinecie stomatologicznym w rutynowej diagnostyce oraz badaniach klinicznych.


GB

Role of plaque bacteria disclosing and visualization in oral hygiene maintenance


key words:

biofilm, DPIA, dental plaque disclosing methods


summary:

Plaque biofilm that constantly grow on teeth surface is strongly related to caries, gum disease and periodontitis. Biofilm visualization and effective control is necessary for success of the treatment. Chosen methods of plaque biofilm visualization were reviewed and described with a division into methods used by patients at home, by dentists and dental hygienists as routine diagnosis at dental office as well in clinical research.